Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost Građanske demokratske stranke BiH

Saopćenje

ZAHID AVDIČEVIĆ, nosilac liste za Lokalne izbore 2020 u Zavidovićima predstavio je kandidate za Opstinsko vijeće Zavidovići u mandatnom periodu 2020.-2024. i naglasio da je riječ o izvanrednim, stručnim i sposobnim ličnostima koje su svoji dosadašnjim radom potvrdili da će znati opravdati povjerenje birača na novembarskim izborima.

Građanke i građani Zavidovića uvjerili su se da smo u Opštinskom vijeću i svim mjesnim zajednicama učinili sve da se rješavaju problemi i potrebe naših sugrađana i njihovih porodica.

Duboko vjerujemo da će i naši 1500 stanovnika sa podrucja Zavidovića koji žive i rade u dijaspori znati cjeniti naš program preporoda Zavidovića i dati podršku kandidatima koji su opredjeljenji da rade predano na stvaranju uslova za novu proizvodnju i nova radna mjesta. 

Privreda je oslabila gašenjem Krivaje. Radnici su izgubili radna mjesta. Svjesni smo naše odgovornosti da se naša opština Zavidovići ekonomski i socijalno preporodi.

Do sada razvijena tekstilna industrija i stočarstvo i vočarstvo daju nadu da će se obnoviti snaga naše zajednica i da će nove generacije svojim znanjem i obrazovanjem pokrenuti novu proizvodnju i usvojiti tehnologije savremenog doba.

Svakako,ne možemo zanemariti položaj nezaposlenih i loš standard penzionera,boraca i njihovih porodica i svih ljudi koji su u stanju socijalne potrebe.GDS BiH svojim programom planira izjednačiti uslove i kvalitet života za sve naše sugrađane,naročito kada je riječ o zdravstvenoj zaštiti ,obrazovanju i kulturi i sportu.

Istovremeno ,imamo obavezu da u jednom broju mjesnih zajednica, konačno rešimo probleme sa putnim komunikacijama i odvozom komunalnog otpada,kao npr u .MZ Brezik,Hajderovići,Vozuča ,Mahoje i Rujnica.

Budite uz nas jer smo garancija za evropsko partnerstvo i znamo kako treba udružiti sve najbolje tradicionalne i savremene vrijednosti Evrope u BiH I bIh u Evropi. Glasajte za listu GRAĐANSKE DEMOKRATSKE STRANKE BiH.

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.