Društvo

Pristup Evropskoj uniji iz ugla civilnog društva i ženskih perspektiva

Saopćenje

SARAJEVO, 15. oktobra (FENA) - Organizacija "Prava za sve" je uz podršku fondacije "Kvinna Till Kvinna" danas održala online diskusiju "BiH je u Evropi, a kada ćemo u EU?" o procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji iz ugla civilnog društva i ženskih perspektiva.

U diskusiji su učestvovali predstavnici Evropske unije u BiH, organizacije civilnog društva, državne institucije, političke organizacije i ambasade.

U uvodu u diskusiju, direktorica organizacije "Prava za sve" Diana Šehić ukazala je na važnost momenta u kojem se održava skup, upravo nakon objavljivanja novog Izvještaja o napretku BiH u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.

Podsjetila je da "Prava za sve" intenzivno prate proces evropskih integracija, analiziraju ostvareni napredak, te izrađuju komentare i preporuke koje zagovaraju prema domaćim institucijama i Evropskoj uniji.

- Izradili smo alternativne odgovore na Upitnik iz ženske perspektive, utvrdili smo poziciju žena u Mehanizmu koordinacije i na tom fonu analizirali Reformsku Agendu 2. Naš moto je da nema EU integracije bez ženske participacije - rekla je Diana Šehić.

Prvi panelist, šef Sekcije operacija za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju Delegacije EU u BiH Gianluca Vannini kazao je kako je promocija i postizanje rodne ravnopravnosti među ciljevima EU i kako je potrebno u praksi provesti sve ono što se usvoji u procesu reformi. Naglasio je kako su žene neravnopravno zastupljene u svim sferama života, od politike do javnog života, odlučivanja pa do ekonomije.

Pomoćnica direktora Direkcije za evropske integracije BiH Darija Ramljak je u svom izlaganju naglasila visoki postotak žena u Direkciji, te je pohvalila inicijativu civilnog sektora da se ponovo pokrene diskusija o procesu evropskih integracija. Ramljak je istakla i kako se dosta stvari dešava po pitanju EU-integracija i u cilju ispunjavanju 14 prioriteta koje su pred vlasti u BiH postavljeni u Mišljenju Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u Evropskoj uniji.

Analitičar Evropske inicijative za stabilnost Adnan Ćerimagić istakao je kako se o BiH iz perspektive Berlina gdje on radi, govori malo i često neprirodno negativno. Iz njegove perspektive, najveći izazov u BiH jeste utvrđivanje javnog interesa, budući da je proces donošenja odluka od javnog interesa u paralizi i da se donose odluke koje su u interesu političih elita ili krugova povezanih s njima.

 Docent sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu  Midhat Izmirlija podvukao je kako struktura koja bi artikulisala javni interes mora biti prenesena u institucionalni okvir. Po njemu, Izvještaji Evropske komisije sve više stavljaju fokus na osiguranje institucionalnog okvira i ne može se samo usvojiti evropsku pravnu stečevinu nego je potrebno dosegnuti standarde i vrijednosti EU.

Obraćajući se učesnicima na kraju, direktorica organizacije "Prava za sve" Diana Šehić je naglasila kako je potrebno da se otvore razgovori o  ulozi organizacija civilnog društva u procesu evropskih integracija, te da postoje organizacije koje imaju šta da kažu u tom procesu i o tom procesu, saopćeno je iz organizacije "Prava za sve". 

(FENA) E.F.