Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost Platforme za progres

Saopćenje

U BiH je na 244 rijeka planirana izgradnja 338 malih hidroelektrana (mHE) i entiteti BiH, na ovom planu su jedinstveni. Električna energija iz obnovljivih izvora energije u tranzicijskom periodu zakonskom regulativom zaštićena je na način da ima siguran otkup svih količina po zagarantovanim cijenama što je privlačno za investiture. Međutim, izgradnja energetskog objekta uzurpira drugi resurs, kao što je zemljište, voda, šuma ili živi svijet. Zbog ovog, izgradnja velikog broja malih hidroelektrane (mHE), predstavlja opasnost za očuvanje životne sredine i prirodnih baštine BiH.

Prekomjerno korištenje voda u svrhu proizvodnje energije pored utjecaja na biodiverzitet može dovesti do iscrpljivanja raspoloživih količina podzemne i površinske vode i štetnog uticaja na kvalitet vode. Poseban problem u izgradnji mHE je način određivanja „biološkog minimuma”, odnosno ekološki održivog protoka, jer riblje staze u mHE često nisu funkcionalne, te ne ostavljaju prostor za kretanje riba i ugrožavaju opstanak autohtonih i endemičnih vrsta s liste Međunarodne unije za konzervaciju prirode (IUCN) kojima rijeke BiH obiluju.

Neki od interesa investitora su male rijeke, posebno pritoke Neretve. Kraljuščica je primjer rijeke blizu Konjica na kojoj su izgrađene mHE, gdje su stanovnici prvi put vidjeli pogubnost ovih projekata po okoliš. Početkom 2019. godine napravljen je projekat za izgradnju 15 mHE na 20 km na jednoj od naljepših rijeka općine Konjic, Neretvici, koji bi ostavio suho korito. Proces izgradnje mHE na ovoj rijeci dugoročan je plan aktuelnih vlasti koje nisu ulagale u industriju ni poljoprivredu, koji će prouzrokovati manjak poljoprivredne proizvodnje, iseljenje preostalog stanovništva, te istrebljenje jedne od endemičnih vrsta ovog područja (bijeli račić) u korist privatnih investitora. Nakon netrasparentnosti javnih rasprava, protesti stanovnika su u periodu 2019./2020. godine privukli medijsku pažnju, te su se oglasile i lokalne zajednice drugih dijelova BiH sa sličnim problemima (žene Kruščice, izgradnja mHE Bjelava Foča...).

Uvidjevši bunt naroda, lokalne vlasti odlučile su riješiti problem tako što je federalni poslanik iz Konjica, Osman Ćatić (SDA) inicirao donošenje zaključka o moratoriju na izgradnju svih mHE u FBiH, što je i prihvaćeno. Vlast u ovom slučaju, neodgovornim ponašanjem šteti i lokalnoj zajednici i potencijalnim investitorima u BiH.

Platforma za Progres zalaže se za razvoj energetskog sektora na bazi obnovljivih izvora energije, ali da se odluke o izgradnji energetskog objekta moraju donositi sa učešćem i pristankom struke, te lokalne zajednice. Stoga predlažemo:

-        Reviziju i analizu cjelokupne dosadašnje situacije sa izdavanjem dozvola za izgradnju mHE, i moratorij na izgradnju novih mHE do završetka analize.

-        Uključenje predstavnika struke (poljoprivreda, šumarstvo, i vodoprivreda) kao i NVO sektora, eko-organizacija i lokalne zajednice u nove procjene za izdavanje dozvola za izgradnju mHE.

-        Donošenje strogog pravilnika za izgradnju mHE koji će zadovoljavati ekološki održivi protok kao i sankcije u slučaju prekršaja.

-        Donošenje odluke o zaštiti sliva rijeke Neretve sa pritokama kao prirodne nacionalne baštine Bosne i Hercegovine, kao i svih drugih rijeka BiH koje struka proglasi od izuzetne važnosti za nauku, turizam te kao poljoprivredno dobro.

Platforma za progres poziva aktuelne vlasti na odgovornost i usklađivanje odluka na entitetskom, RS i federalnom, Brčko Distrikt, te na kantonalnim nivoima i jedinice lokalne samouprave za nekontrolirano izdavanje dozvola za dosadašnju izgradnju mHE.

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.