FENA.BIZ

Nulta tolerancija na bilo kakve nezakonite aktivnosti zaposlenika u Addiko banci

Saopćenje

SARAJEVO, 18. augusta (FENA) - Nulta tolerancija na bilo kakvo nezakonito djelovanje zaposlenika u Addiko banci jedan je od osnovnih principa našeg poslovanja. To u praksi znači da se bilo kakve nezakonite aktivnosti prijavljuju nadležnim organima i najstrožije kažnjavaju.

Tokom protekle četiri godine ovoj se problematici posvećuje posebna pažnja. Imali smo nekoliko slučajeva nezakonitog ponašanja koji su rezultirali otkazom ugovora o radu uz preduzimanje ostalih zakonskih mjera. Najsvježiji primjer te prakse jeste situacija sa hapšenjem zaposlenika zbog sumnje za primanje dara, a koje je izvršeno prema prijavi nadležnih službi banke.

Nadležne službe banke koje se bave praćenjem zakonitosti u poslovanju su po saznanju o mogućem krivičnom djelu kontaktirali policiju i ponudili potpunu saradnju u rasvjetljavanju ovog slučaja. Policija je, na osnovu prijave banke, preduzela mjere iz svoje nadležnosti i uhapsila osumnjičenog.

Addiko banka će u potpunosti sarađivati sa istražnim organima u ovom slučaju, ali i generalno, na prevenciji kriminala i jačanju svijesti zaposlenika i klijenata o štetnosti ovih aktivnosti za kompaniju, ali i za društvo u cjelini.

ZA KORIŠTENJE USLUGE FENA.BIZ KONTAKTIRAJTE MARKETING SLUŽBU: marketing@fena.gov.ba.