Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost GDS BiH

Saopćenje

Spahić:Jedina solucija za BiH je članstvo u EU I NATO savezu

Predsjednik GDS BiH Ibrahim Spahić izjavio je da je jedino racionalno i odgovorno  rješenje za ostvarivanje Opšteg mirovnog sporazuma  iz 1995. godine prihvaćenog u Daytonu i potpisanog u Parizu ubrzani prijem Bosne i Hercegovine, po posebnom postupku, u članastvo EU i NATO savez.

Izvjesno je da su građani autentični nosioci suvereniteta BiH  svjesni da svako dalje odlaganje ulaska BiH u ove evroatlantske integracije ugorožava temeljna ljudska prava i slobode  i evropske vrijednosti.Neprihvatljivi su, nakon 25 godina od Sporazuma o miru , svi pokušaji da se Sporazum tumači različito od  njegovog teksta  objvljenog na svim našim jezicima i pismima,kao  i na engleskom. BiH je članica UN  i njen teritorijalni integritet, i nedjeljivost ,politička nezavisnost i suverenitet su garantovani Poveljom OUN  i posebno i u  Daytonskim sporazumom sa svim aneksima koji u  u duhu ,slovu i pismu jasno pottvrđuje kontinuitet države Republike BiH .  

Vrijeme ja  VM BiH i vlade zemalja članica EU jasno odrede ne samo kadidatsski status  već i proceduru prijema u EU jer samo jasna i popuna predanost tom cilju garantuje kredibilnost međunarodnog prava i pravde.

Međunarodna zajednica i posebno EU i NATO imaju jednstvenu priliku da pokažu snažnu opredjeljenost za mir,sigurnost i stabilnost,demokraciju i održivi razvoj u BiH,članici OUN.

GDS BiH je stranka  koja svoju politiku  i Program zasniva  na evropskim  vrijednostima principima građanske demokracije i interesima  bosanskohercegovačkih  građana i državljana .

Pres GDS BiH

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.