Bosna i Hercegovina

FŠCZ donio šest novih naredbi, ukinut policijski sat

Saopćenje

SARAJEVO, 24. aprila (FENA) - Na sjednici Federalnog štaba civilne zaštite (FŠCZ) danas je donijeto šest novih naredbi, među kojima je van snage stavljena dosadašnja naredba o zabrani kretanja građana (policijski sat) od 20 do pet sati ujutro.

Donijeta je i nova izmijenjena naredba o zabrani kretanja osobama starijim od 65 i mlađim od 18 godina kojom se dozvoljava kretanje starijim osobama od 65 godina i to ponedjeljkom, srijedom i petkom u trajanju od devet do 13 sati.

Dozvoljeno je i kretanje mlađim osobama od 18 godina i to utorkom, četvrtkom i subotom od 14 do 20 sati.

Osobama starijim od 65 i mlađim od 18 godina koje su smještene u ustanove socijalne zaštite dozvoljeno je kretanje u predviđenom terminu u krugu objekta.

Ova naredba ne odnosi se na djecu s posebnim potrebama i djecu ili osobe kojima je neodložno potrebna zdravstvena pomoć,. saopćeno je iz FUCZ-e.

Prilikom kretanja osoba starijih od 65 i mlađih od 18 godina u danima i terminima kad im je omogućeno kretanje moraju se poštovati mjere korištenja lične zaštitne opreme (maska), te socijalna distanca od najmanje 2 metra.

Mjere zabrane kretanja osoba starijih od 65 i mlađih od 18 godina će se kontinuirano preispitivati radi eventualnog ublažavanja ili pooštravanja mjera, u skladu sa epidemiološkom situacijom i procijenjenom Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

Stupanjem na snagu ove naredbe, koja se primjenjuje do 30. aprila, prestaje primjena naredbi od 20. i 27. marta, te od 3. i 17.  aprila 2020. godine.

Štab je donio novu naredbu kojom se van snage stavljaju tri naredbe koje se odnose na osobe koja se trenutno nalaze u karantinu prema rješenjima Federalnog ministra zdravstva. Novom naredbom dosadašnja rješenja će se zamijeniti rješenjima kantonalnog sanitarnog inspektora o zdravstvenom nadzoru i ograničavanju kretanja.

Naređeno je Federalnoj upravi za inspekcijske poslove da, u cilju sprečavanja širenja koronavirusa (Covid-19) na području FBiH, primjenjuje Proceduru zdravstvenog nadzora svih putnika u međunarodnom prometu kao odgovor na pojavu koronavirusa (Covid-19) koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu preko graničnih prelaza na područje FBiH.

U cilju osiguranja provođenja mjera ove naredbe obavezuju se putnici, odnosno roditelji ili staratelji djece i maloljetnih osoba, bez obzira da li se radi o stranom državljaninu ili državljaninu BiH koji ulaze u BiH, odnosno u FBiH, da se prilikom ulaska prijave nadležnom sanitarnom inspektoru ili drugoj osobi koja je ovlaštena za inspekcijski nadzor.

Federalni sanitarni inspektor je obavezan da svim putnicima koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu izrekne rješenje o stavljanju pod zdravstveni nadzor i ograničavanje kretanja u trajanju od 14 dana.

Od ove naredbe, koja na snagu stupa 30 aprila, izuzeti su vozači u međunarodnom transportu, mašinovođe, piloti i kabinsko osoblje u međunarodnom prometu, osobe u pograničnom kretanju i prekogranični radnici.

Federalna uprava civilne zaštite (FUCZ) isporučit će određene količine zaštitnih sredstava i opreme, odnosno rukavica, zaštitnih (medicinskih) maski, dezinfekcionog sredstva u koncentratu, zaštitnih jednokratnih odijela, termalnu kameru za mjerenje temperature, vizira i dezinfekcionog sredstva.

To će biti uručeno Federalnom ministarstvu pravde (za Kazneno-popravne zavode), Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, Sudskoj policiji Federacije BiH, Ustanovi socijalne zaštite "Park" Vogošća, Domu za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, Centru za uklanjanje mina u BiH, Udruženju djece oboljele od raka u Federaciji BiH, Udruženju dijaliziranih i transplantiranih bolesnika u Federaciji BiH, Centru za podršku osobama sa invaliditetom u zajednici "Sumero" i Federalnoj upravi za inspekcijske poslove.

FUCZ je naređeno da izvrši raspodjelu medicinskih sredstava, odnosno 51.000 transportnih medija i isto toliko briseva Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar, Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, Institutu za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (Zavod za javno zdravstvo Zeničko-dobojskog kantona) i preostalim (devet) kantonalnim zavodima za javno zdravstvo.

(FENA) L.A.