Bosna i Hercegovina

Mitrović obišao danas Granični prijelaz Bosanska Gradiška

Saopćenje, Foto Fena/MKT

SARAJEVO, 25.marta (FENA) - Ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Vojin Mitrović obišao je Granični prijelaz Bosanska Gradiška i uvjerio se u katastrofalnu situaciju trenutnog stanja u cestovnom teretnom prijevozu.

U saopštenju Ministarstva  prometa i komunikacija B i H navodi se da uslijed širenja koronavirusa i obolijevanja od COVID-19, zemlje preduzimaju odgovarajuće jednostrane mjere kako bi se situacija što je moguće više stavila pod kontrolu. Međutim, na nivou Evropske unije i zapadnog Balkana preduzete su sve aktivnosti da se iz ovih mjera i ograničenja isključi međunarodni cestovni prijevoz robe kako bi se snabdijevanjem robom u ovakvo teškoj situaciji barem malo ublažili negativni efekti pandemije.

Inicijativa „zelenih koridora“ iz Komunikacije Evropske komisije od 23. marta  pored EU koridora, pozicionira i koridore u zemljama Zapadnog Balkana koji trebaju biti uspostavljeni.

Uzimajući u obzir da su za međunarodni tranzitni prijevoz robe preko Republike Hrvatske, Odlukom Kriznog štaba Republike Hrvatske, određena tri međunarodna granična prijelaza između dviju zemalja, i Vijeće ministara BiH je na jučerašnjoj sjednici potvrdilo iste granične prijelaze iz navede odluke Republike Hrvatske, a koji su u potpunosti kompatibilni sa dokumentom Evropske komisije.

Granični prijelazi između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske kojima se odvija tranzitni promet preko teritorije Bosne i Hercegovine su: Bijača – Nova Sela, Gradiška – Stara Gradiška, Šamac – Slavonski Šamac, Neum 1 – Klek i Neum 2 – Zaton Doli.

Ono što u ovom trenutku izuzetno otežava odnose jesu konvoji koje organizira policija Republike Hrvatske. Naime, teretna vozila koja su prešla granični prijelaz i ušla u Republiku Hrvatsku policija skuplja u konvoje i provozi pod pratnjom do izlaza iz Republike Hrvatske. Trenutno su vozači iz Bosne i Hercegovine prisiljeni na izrazito duga čekanja. Naprimjer, vozač koji je vozilom ušao preko GP Stara Gradiška 22. 3. u 22. sata još uvijek čeka na formiranje i kretanje konvoja, što je odraz postojećeg izuzetno teškog stanja.

Zbog ovakve odluke Republike Hrvatske privrednici/prijevoznici u međunarodnom cestovnom prijevozu iz BiH su suočeni sa velikim zastojima i čekanjima u prometu. U Gradišci su kilometarske kolone i u koloni se čeka preko dva dana zbog otežanog ulaska u Republiku Hrvatsku. Vozači koji moraju poštovati izolaciju (boravak u kabini vozila) borave i po 48 sati u koloni čekajući samo da pređu teritoriju Republike Hrvatske. Formiranje konvoja predugo traje, a onda i kretanje istih.

Potrebno je da se tranzit teretnih motornih vozila kroz Republiku Hrvatsku odvija bez formiranja konvoja, da se preko GP Šamac omogući prelazak teretnih motornih vozila koja tranzitiraju preko Republike Hrvatske za sve zemlje, što sad nije slučaj, a poželjno bi bilo da se omogući još neki granični prijelaz za tranzit teretnih motornih vozila.

Iz Ministarstva prometa i komunikacija apeliraju na institucije i organe u Republici Hrvatskoj da ukinu ovu lošu praksu, propišu jasno koridore za prolazak te da ne izlažu vozače ovako okrutnim uvjetima gdje su mnogi prijevoznici prinuđeni da prestanu obavljati prijevoz ne svojom krivicom.

Također iz nadležnog ministarstva apeliraju da se se razmotre olakšice, da se ukine policijska pratnja za koridore koji su definirani te da se postupanje uskladi sa drugim zemljama EU. Put od 250 kilometara prelazi se za više od 48 sati, što je katastrofalno po vozače.

Danas je, nakon sastanka ministara Mitrovića i Radončića sa ambasadorom Republike Hrvatske u BiH formiran tim koji razmatra trenutnu situaciju sa graničnim prijelazima sa Republikom Hrvatskom, a formirana su i tri operativna tima na čelu sa predstavnicima Granične policije Bosne i Hercegovine, za svaki od graničnih prijelaza na „zelenim koridorima“ - Gradiška, Šamac i Bijača - kako bi se omogućila direktna komunikacija sa predstavnicima iz Republike Hrvatske.

Ovaj ogroman problem može se prevazići jedino uključivanjem svih relevantnih donositelja odluka, uzimajući u obzir katastrofalno trenutno stanje, posebno na GP Bosanska Gradiška,saopšteno je iz ministarstva prometa i komunikacija.

(FENA) F.F.