FENA biznis

Javni poziv za subvencioniranu liniju Općine Centar za utopljavanja objekata

Saopćenje

Objavljen Javni poziv za subvencioniranu liniju Općine Centar za utopljavanja individualnih stambenih  objekata

Javni poziv Bosna Bank International (BBI) d.d. Sarajevo i Općine Centar namijenjen građanima sa područja općine Centar Sarajevo da apliciraju za subvencioniranu liniju finansiranja u projektu utopljavanja individualnih objekata objavljen je danas. Projektom utopljavanja individualnih objekata na području općine Centar građani će u BBI banci moći dobiti subvencionirana sredstva za ovu svrhu.

Predmet Javnog poziva, koji će biti otvoren 45 dana od dana objavljivanja, je prikupljanje prijava za odabir korisnika sredstava finansiranja za utopljavanje individualnih stambenih objekata na području općine Centar uz subvencioniranje profitne marže u skladu sa uslovima iz Javnog poziva.

Pravo učešća imaju fizička lica koja su vlasnici individualnih stambenih objekata na području općine Centar, stalno zaposleni ili penzioneri. Finansiranja koja su predmet ovog Javnog poziva odnose se isključivo na utopljavanje individualnih stambenih objekata na području općine Centar. Objekat koji je predmet utopljavanja mora imati urednu dokumentaciju i sve potrebne dozvole.

Općina Centar Sarajevo će vršiti subvenciju profitne marže tokom cijele otplate finansiranja čiji iznos ne prelazi 20.000,00 KM i čiji rok otplate nije duži od 84 mjeseca. Kako bi korisnik finansiranja stekao pravo na isplatu subvencije potrebno je da namjenski utroši sredstva finansiranja - isključivo za utopljavanje individualnog stambenog objekta, te da uredno otplaćuje finansiranje.

Zahtjevi za finansiranja sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kovertama sa naznakom “Zahtjev za finansiranje iz linije općine Centar” lično u podružnici Sarajevo – poslovnici Ferhadija na adresi ul. Fra Grge Martića br. 4 i BBI Centrala na adresi Trg djece Sarajeva bb ili putem elektronske pošte: info@bbi.ba. Dodatne informacije vezane za ovaj Javni poziv se mogu dobiti na web stranicama bbi.ba i centar.ba, putem e-maila: info@bbi.ba ili na besplatni BBI info telefon 0800 200 20.

Javni poziv dostupan je za preuzimanje sa zvanične web stranice BBI banke na ovom linku.

 


Bosna Bank International d.d. Sarajevo
Trg djece Sarajeva bb, 71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33 275 221
Fax: +387 33 203 122
Email: alma.redzepagic[at]bbi.ba
Web: www.bbi.ba
Facebook: www.facebook.com/bbibanka

(FENA) M. L.
ZA KORIŠTENJE USLUGE FENA.BIZ KONTAKTIRAJTE MARKETING SLUŽBU: marketing@fena.gov.ba.
Vezane vijesti