FENA.BIZ

Predsjednik Uprave Addiko Bank Banja Luka panelist na skupu risk menadžera

Saopćenje

Mario Ivanković, predsjednik Uprave Addiko Bank ad Banja Luka panelista na II regionalnoj konferenciji risk menadžera 

Druga regionalna konferencija risk menadžera održava se u Sarajevu sa ciljem da se naglase pitanja važnosti kreditnog rejtinga i rizika države u kreiranju održive kreditne ponude i potražnje, zatim pitanje interakcije između makroprudencijalnih instrumenata (instrumenti koji sprečavaju nastanak ili ublažuju financijske rizike u sistemu, čime se doprinosi očuvanju i jačanju stabilnosti financijskog sistema kao cjeline) bankarskog sistema i potreba i ograničenja na strani realnog sektora. 

Jedan od panelista na panelu “Uticaj rizika države i novog regulatornog okvira bankarskog sistema na kreditiranje malih i srednjih preduzeća”, koji se održava u okviru ove konferencije,  je Mario Ivanković, predsjednik Uprave Addiko Bank ad Banja Luka i član izvršnog odbora Udruženja. On je, govoreći na panelu, istakao da je SME (segment malih i srednjih poduzeća) neosporno najznačajniji segment realnog ekonomskog sektora, te da ekonomska kretanja u SME bitno određuju stanje ekonomije u državi. Potencijal za održivi rast SME, a time i potencijal za održivi rast financijske podrške ovom segmentu od strane bankarskog sektora postoji, ali da bi se iskoristio i ostvario, potrebno je poboljšati političku i pravnu sigurnost koja će pogodovati investicijama s jedne strane, te osigurati stabilan i predvidljiv regulatorni okvir za bankarsko poslovanje.

 

 

Addiko Bank d.d.

Trg solidarnosti 12, 71 000 Sarajevo, BiH

T + 387 (0)33 755 783, M +387 61 491 899

emir.jildizlar@addiko.com

addiko.ba

ZA KORIŠTENJE USLUGE FENA.BIZ KONTAKTIRAJTE MARKETING SLUŽBU: marketing@fena.gov.ba.