Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost DF-a

Saopćenje

Saopštenje Kluba DF-GS u Zastupničkom domu Parlamenta FBIH

Klub DF-GS u Zastupničkom domu Parlamenta F BIH: NEKA SE CIJENI URAĐENO A NE OBEĆANO! 

U vrlo složenm i teškom političkom  momentu za Bosnu i Hercegovinu  Klub zastupnika DF-GS u Zastupničkom domu Parlamenta F BIH i zastupnika Demokratske fronte u Domu naroda nastavio je i u ovom mandatnom periodu provođenje Javnih politika  Demokratske fronte  u svim važnim segmentima života u Federaciji .Nismo zastali ni pred iznalaženjima rješenja za najteža pitanja kakvo je sigurno pitanje statusa demobilisanih boraca.Ne ulazeći u lošu politiku koja se u ovom segmentu vodila godinama tražili  smo ,u saradnji s demobilisanim borcima, realno ostvarljiva rješenja za poboljšanje njihovog statusa,,nedefinisanog usljed nedostajućeg zakonskog rješenja u proteklih deset godina. 

  Na kraju kalendarske godine sad već izvjesno  da je  za pitanje demobilisanih boraca starijih od pedeset sedam godina ,bez primanja, obezbjeđeno pedeset miliona km sa nivoa Federacije uz nastavak borbe za prava demobilisanih boraca i njihovih porodica na kantonalnim nivoima kroz konačno donešeni Zakon o pravima demobilisanih boraca i njihovih porodica koji je na početku ovog mandatnog perioda donešen u Parlamentu na inicijativu Kluba DF-GS. 

Sem ovog važnog pitanja proteklu godinu smo u Zastupničkom domu ,kroz Odbor za poljoprivredu i zastupničko djelovanje insistirali da se poljoprivreda konačno istinski počne posmatrati kao  jedna od strateških oblasti i potencijala za razvoj zemlje i jedna od mjera za spriječavanje odlaska ljudi što je za Demokratsku frontu jedan od najvažnijih ciljeva    prilikom planiranja provođenja Javnih politika. 

Danas možemo reći da smo upravo našim zalaganjem konačno u situaciji da se u Zastupničkom domu poštuje Zakon o novčanim poticajima u poljoprivredi kroz koji je jasno definisano da je Federacija u obavezi da iznos od 3 do 6% od Budžeta Federacije opredjeli za poljoprivredu , što nije bio slučaj proteklih godina ,kada  je ta suma bila znatno ispod 3%.Ove godine bilježimo značajno uvećanje za poljoprivredu u okviru kojeg je posebno poticana biljna proizvodnja koja je bila zanemarena  u prošlim Budžetima što konkretno znači da ove godine u Budžetu  umjesto dosadašnjih 65 miliona imamo uvećanje na 87 miliona km.Naravno uz neophodne izmjene programa utroška sredstava neophodno je i u samom ministarstvu  govoriti o određenim koracima s ciljem obezbjeđivanja uslova za novi,efikasniji pristup razvoju poljoprivrede kao izuzetno značajnog resursa razvoja cjelokupne Federacije. 

Kao izraz nastojanja da se zaista razumio problem koji imaju na terenu naši poljoprivredni proizvođači ,posebno iz domena biljne proizvodnje ,a nakon elementarnih nepogoda u protekloj godini insistirali smo kao Klub kod rebalansa Budžeta  da se Zaključkom Parlamenta opredjeli iznos od 3 miliona km za podršku biljnoj proizvodnji .Naš zaključak je usvojen u Parlamentu i upravo se realizira na način da  se najugroženijim općinama dodjeljuju sredstva koja će biti doznačena po utvrđenim kriterijima poljoprivrednim proizvođačima . 

Kroz poslaničke inicijative smo pokrenuli  niz pitanja kao put za ukazivanje na neophodnosti donošenja  nedostajućih Zakona ali i izmjena i dopuna važećih Zakona koji u sebi kriju nedefinisanosti i diskriminacije. Jedan od njih je svakako i Zakon o zdravstvenom osiguranju. Kroz usvojene inicijative iz oblasti socijalne zaštite napravili smo put za određene zakonske izmjene koje Vlada treba napraviti no svakako ćemo biti oni koji će taj posao dovesti do kraja u slučaju da Vlada u razumnom roku ne pokrene određene zakonske izmjene. 

Inicirali smo održavanje Tematske sjednice o pitanju ugrožavanja sigurnosti u aktuelnom političkom momentu kad je bilo neophodno reagovati u svjetlu važnog pitanja narušene sigurnost u Federaciji ali i  sjednicu  na kojoj smo donijeli Rezoluciju o osudi genocida i zločina koja do sada iako donešena u Evropskom Parlamentu u Zastupničkom domu nikad nije usvojena.Ovo je bio plod saradnje sa relevantnim Udruženjima žrtava i svjedoka genocida i Pokreta  Majki enklave Srebrenica i Žepa. 

Kroz zastupničke inicijative ukazivali smo na značaj i važnost opredjeljivanja sredstava za preventivne mjere u zdravstvu kao jednom od najvažnijih stavki u cilju očuvanja zdravlja stanovništva a samim tim i daleko manje troškove liječenja bolesti koji se na ovaj način mogu  znatno umanjiti.Shodno tome u narednom periodu ćemo nastaviti borbu za početak istinskih reformi u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite što je i predviđeno kroz Plan reformi za period 2019-2022.Bit ćemo oni koji će u ovom pravcu neprestano vršiti pritisak na izvršnu vlast.Ostaje još mnogo zacrtanih ciljeva ispred nas u godini koja dolazi a neki od njih su donošenje Zakonskih rješenja iz oblasti Radnog zakonodavstva ali i borbe protiv kriminala i korupcije  u svjetlu stvaranja uslova za smanjenje tendencije odlaska ljudi iz Bosne i Hercegovine. 

Sve što se u pravcu poboljšanja života građana i ukidanja diskriminacija u društvu planira ostvariti  nemoguće je bez podrške porodici kao osnovnoj čeliji društva, bez suočavanja sa stvarnim stanjem u obrazovanju i  opredjeljivanjem mnogo više sredstava u perspektivi za nauku i obrazovanje a posebno bez rasterećenja privrede koja treba  hitne uslove za istinski zamah.Privrede koja će stvoriti uslove za državu koja može ispuniti zadatak a to je zaštititi najugroženije kategorije svojih građana u prvom  redu. 

Mi ćemo se  kao Klub u Parlamentu boriti za takvu državu  i krećemo u Novoj godini sa otvaranjem ovih pitanja kroz pokrenutu inicijativu koja je već u Parlamentarnoj proceduri a to je Stanje u obrazovanju u Federaciji BiH. 

Uz suočavanje sa ovim pitanjem dajemo podršku reformskim zakonima koje treba hitno donijeti a kroz koje privredi dajemo vjetar u leđa. 

Pozivamo građane da budemo njihov glas, da zajedno s nama učestvuju u razmatranju svih pitanja o kojima  ćemo u narednoj godini  diskutovati u Parlamentu i donositi rješenja na dobrobit svih nas. 

Predsjednica Kluba DF-GS, Alma Kratina

 

DF
Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.