Stranačke aktivnosti

Priopćenje za javnost GO SDP-a Mostar

Saopćenje

ZALIHIĆ: Uborak je od srijede divlje odlagalište otpada

Na konferenciji za medije Gradskog odbora SDP-a BiH Mostar o problemu Uborka govorio je predsjednik organizacije Arman Zalihić.

Na početku je iskazao podršku građanima koji protestiraju na Uborku jer se oni kako je rekao bore za zdravlje svih nas, naše djece i građana Grada Mostara. Izrazio je nadu da će istrajati u ovoj borbi te da će u dogledno vrijeme deponija biti premještena na adekvatnu lokaciju.

Zalihić je ustvrdio kako je J.P Deponija d.o.o. posjedovala Okolišnu dozvolu izdatu od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma za Kasatu 1 koja je napunjena i na koju je prestalo deponiranje otpada u drugom mjesecu tekuće godine. Tada Deponija d.o.o. samoinicijativno bez da je ishodovala Okolišnu dozvolu za novu lokaciju počinje odlagati otpad na novu plohu (Kasetu 2) veličine 0,85 hektara. Pored toga postoje jasni dokazi kako je na deponiju zbrinjavan medicinski otpad, otpad animalnog porijekla i otpad koji sadrži kancerogene supstance.

„U srijedu 04.12.2019. godine istekla je Okolišna dozvola i za prvu lokaciju (Kaseta 1) i od tada deponija Uborak faktički postaje divlja deponija.“ rekao je Zalihić.

Zalihić dodaje kako je „Važno naglasiti da je nedavno Ministarstvo okoliša i turizma donijelo Rješenje o odbijanju zahtjeva za ponovno izdavanje Okolišne dozvole u kojem je naveden sav ovaj pobrojani kriminal kojeg je ustanovila i Federalna uprava za inspekcijske poslove. “

Bez obzira na taj i druge dokumente koji jasno ukazuju na kriminal u Gradskoj upravi i J.P Deponiji Tužilaštvo HNK nije ništa učinilo da se procesuiraju odgovorni, a Federalna uprava za inspekcijske poslove, iako je to bila dužna, u srijedu nije zapečatila divlju deponiju.

Nakon toga građani uviđaju da institucije ne funkcioniraju, te samoinicijativno brane zakon na deponiji. MUP HNK umjesto da prvi blokira dovoz otpada na nelegalnu deponiju svojim prisustvom vrši pritisak i zastrašuje prosvjednike.

Pritom, MUP i Gradska uprava se pozivaju na Odluku o određivanju lokacija za organizirano okupljanje građana. Naš pravni tim je analizirao ovu Odluku i Zakon o javnom okupljanju HNK na kojem se ona temelji i stava je da ona kao ni Zakon nisu u skladu s Europskom konvencijom za zaštitu ljudski prava i Ustavom FBiH koji jasno propisuju da je pravo na slobodu okupljanja jedno od osnovnih ljudskih prava.

Naveo je i stav Venecijanske komisije da ograničavanje slobode okupljanja može biti propisano samo zakonom koji mora biti jasan i precizan. Tako da je ova odluka u svakom smislu upitna, a posebno zato što je donesena od strane jednog čovjeka – Gradonačelnika, bez Gradskog vijeća.

Zalihić je rekao da pravni tim SDP-a intenzivno radi na pripremi apelacija Ustavnom sudu za preispitivanje ustavnosti ove i drugih odluka, a koje će SDP uputiti sudu čim se formira Gradsko vijeće.

Na kraju je pozvao ministra Bevandu da se prestane kriti iza policije jeftinim politički priopćenjima i da se pozabavi nelegalnim radnjama unutar svog resora, jer se na mjestu komesara MUP-a cijeli protekli mandat nalazila osoba za koju je Općinski sud u Mostaru utvrdio da je postavljen nezakonito. Zalihić je na kraju najavio i posebnu konferenciju za medije vezanu za nelegalne radnje u MUP-u HNK.

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.