Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost SDS-a

Saopćenje

Ivanka Marković: Važno govoriti o svim oblicima nasilja nad ženama

„Važno je govoriti o različitim oblicima nasilja nad ženama, kao što je ekonomsko nasilje, načinima prepoznavanja nasilja nad ženama, o tome kome i kako prijaviti nasilje ukoliko se desi kao i o položaju žena invalida u Republici Srpskoj“ – kazala je Ivanka Marković, poslanica SDS u NSRS i zamjenica predsjednice Odbora jednakih mogućnosti večeras na panel diskusiju na temu „Stop nasilju nad ženama“.

„Cilj ovoga panela je da se probudi svijest kod svih i da se ukaže na činjenicu da nasilje nad ženama nije sinonim za nasilje u porodici, već da predstavlja različite oblike nasilja u privatnom ali i u javnom životu u kojima se kao pasivni subjekat javljaju žene“ – istakla je Markovićeva prije početka panel diskusije.

Ona je kazala da su sve države prihvatile Istanbulsku konvenciju, a ona je postavila prave standarde kada je u pitanju zaštita žena od nasilja.

„Sve zemlje regiona su usvojile te preporuke i unijele ih u svoja zakonodavstava. Problem je u primjeni zakona. Zemlje se razlikuju kako u stepenu primujene zakona kako i u stepenu tolerancije društva na nasilje. Potrebno je usvojiti nulti stepen tolerancije na nasilje nad ženama. Nažalost kaskamo za zemljama Zapadne Evrope kada je u pitanju ova tematika“ – zaključila je Ivanka Marković.

Aktiv žena Srpske demokratske stranke Banja Luka održao je večeras u sklopu kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“ panel diskusiju na temu „Stop nasilju nad ženama“ u Banja Luci.


Sektor za politiku i medije

SDS
Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.