Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost Platforme za progres

Saopćenje

Saopćenje za medije


Platforma za progres je 24.11. u Banjaluci održala svoju 2. Izborno – izvještajnu skupštinu.
Skupština se sastojala od kulturnog i radnog dijela.
Prvi dio radnog dijela, usvajanje Statuta i izbor za predsjednika/ potpredsjednika Platforme za progres, prenosila je Face TV. Kandidati su se predstavili delegatima prethodno izabranim demokratskim putem u svojim regijama, nakon čega je uslijedilo elektronsko glasanje. U roku od par minuta, rezultati su bili gotovi. Za predsjednika Platforme za progres izabran je prof. dr. Mirsad Hadžikadić. Za potpredsjednika izabran je još jedan Banjalučanin, Aleksandar Eskić.
Izabrani predsjednik, Mirsad Hadžikadić, obratio se publici sa inspirativnim govorom. Na usvajanje je svim prisutnim članovima dao svim i dokument koji se zove „Obećanje Platforme za progres građanima Bosne i Hercegovine, Ugovor sa Bosnom i Hercegovinom“. Poruka koju je poslao jeste da će članovi Platforme za progres preuzeti odgovornost za stanje u zajednici, da će ova stranka sankcionisati sve kadrove koji ne rade u interesu građana i da će svaku odluku donijeti u skladu sa svojim principima. Za kraj je pozvao sve članove koji obnašaju funkcije unutar stranke da izađu na binu, kao nova lica bosanskohercegovačke političke scene. 
Nakon toga, prisutni su nastavili sa radnim dijelom Skupštine.
Elida Osmanović, predsjednica regije Bosna je podnijela izvještaj o napretku koji je Platforma z progres postigla u samo godinu dana. Sanel Šarić, predsjednik regije Dijaspora je podnio finansijski izvještaj i zahvalio se svim članovima koji su doprinijeli na bilo koji način da Platforma uspješno radi u prethodnih godinu dana.
Nakon izvještajnog dijela, nastavljeno je sa predstavljanjem kandidata i elektronskim glasanjem.  Od šest predstavljenih kandidata, delegati su izabrali sljedeća tri za pozicije unutar Predsjedništva Platforme za progres ispred mladih:

Selma Čatibušić
Nedim Sladić
Denis Smajić
U kategoriji rodne ravnopravnosti, od četiri kandidatkinje, delegati su izabrali sljedeće dvije:

Nejira Sarajlić
Zejna Šanjević Kussmaul
U Nadzorni odbor izabrani su:

Adna Hadžalić
Ermina Iljazović
Damir Miljević
Medžida Mulić
Vildana Muminović
Kandidati koji su izabrani u Sud časti su:

Akšamija Ismir
Dženan Babić
Salih Gafić
Kenan Idrizović
Ratko Stamenić
Svi prisutni članovi su na kraju, takođe elektronskim putem, imali priliku da glasaju za pitanja članarine u Platformi za progres.
Na ovaj način, Platforma za progres je nastavila da, unutar svojih struktura, ostvaruje ono što je jedan od njenih programskih ciljeva za cijelu Bosnu i Hercegovinu, a to je uvođenje elektronskog glasanja. Ovo je treći put da se unutar ove stranke uspješno provodi ovaj način glasanja, a prvi put da se provodi na kompletnom prisutnom članstvu. Želimo napomenuti da je bila garantovana anonimnost svakog glasa i da je postojala zaštita ličnih podataka.
Platforma za progres je dokazala da je poštenije, modernije i efikasnije glasanje moguće.
Pored radnog dijela, Skupština je imala i bogat umjetnički program u okviru kojeg su nastupili: Arabeske, Josip Pejaković, Hasija Borić, Dragana Glumac i Nihad Voloder.
Uz elektronsko glasanje kao poklon, čestitamo Dan državnosti Bosni i Hercegovini i svim njenim građanima!

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.