Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost SDA

Saopćenje

Alma Čolo -  Ni na koji način ne želimo kontrolisati procesuiranje ratnih zločina, jer to pravno nije ni moguće.  Predmete procesuiraju tužioci i sudovi i oni trebaju da efikasno rade svoj posao u skladu sa Zakonom.  

Izjava Ministra pravde Josipa Grubeše da SDA želi kontrolu nad procesuiranjem ratnih zločina je besmislena i potpuno pravno neosnovana i ustvari predstavlja pokušaj prikrivanja činjenica da sam Ministar Grubeša omogućava da ratni zločinci osuđeni u Bosni i Hercegovini izbjegnu pravdi i ne izdrže zatvorsku kaznu u cjelosti.

Naime, u slučaju osuđenog ratnog zločinca Marka Radića, Ministar je dozvolio njegov transfer u Republiku Hrvatsku tvrdeći da je to u skladu sa Evropskom konvencijom o transferu osuđenih osoba. Ministar je na taj način postupio protivno Konvenciji i zakonima ove zemlje, jer je cilj i svrha Konvencije da se dozvoli osuđenim strancima da kaznu izdržavaju u svojoj domicilnoj državi. U konkretnom slučaju on je dozvolio da ratni zločinac Marko Radić  osuđen na 21 godinu zatvora, koji nije stranac u BiH, nego je njen državljanin i ima prebivalište u Mostaru, bude prebačen u R Hrvatsku i da mu Sud u toj zemlji izrekne duplo manju kaznu. Ovakav potez predstavlja izrugivanje žrtvama ratnih zločina, a prije svega izrugivanje BH pravosuđu koje je u ovom teškom predmetu izreklo kaznu zatvora od 21 godinu.

Ministar je trebao znati da u krivičnom zakonodavstvu Hrvatske ne postoji pravni institut udruženog zločinačkog poduhvata, te da će Sud u Hrvatskoj izreći blažu kaznu.

Na ovaj način je pogodovao osuđeniku za ratne zločine i  doveo u pitanje integritet i kredibilitet BH pravosuđa, što ni u jednoj demokratskoj državi sigurno nije zadatak Ministra pravde.

Ministar Grubeša je Vijeću ministara proslijedio Revidiranu Strategiju za rad na predmetima ratnih zločina koja u sebi ne sadrži podatke o predmetima koje je Haški Tribunal označio oznakom A.  Predmeti koji su bili na ocjeni u Haškom Tribunalu predstavljaju najteže predmete ratnih zločina i ocjenjivani su po strogim međunarodnim standardima u skladu sa Rimskim Sporazumom i po mišljenju tužioca Tribunala posjeduju dovoljno dokaza za procesuiranje od strane BH Pravosuđa.

Izbjegavanje prikazivanja podataka o ovim predmetima u Revidiranoj Strategiji predstavlja ozbiljan pokušaj raskidanja kontinuiteta i ključne povezanosti Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju (ICTY) i  pravosudnih organa BiH u procesuiranju teških kršenja međunarodnog humanitarnog prava.

SDA će podržati samo Strategiju koja će sadržavati ove podatke, jer se radi o najtežim predmetima ratnih zločina koji u procesuiranju trebaju imati prioritet.

Ni na koji način ne želimo kontrolisati procesuiranje ratnih zločina, jer to pravno nije ni moguće.  Predmete procesuiraju tužioci i sudovi i oni trebaju da rade u skladu sa Zakonom.

Zato smatramo da je Ministrova izjava potpuno pravno neutemeljena i zlonamjerna.

SDA
Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.