Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost Naša stranka

Saopćenje

Skupština KS usvojila inicijativu Vibora Handžića: Omogućiti nacionalnim manjinama zastupljenost u kantonalnim skupštinama

Skupština Kantona Sarajevo je na današnjoj sjednici dala podršku inicijativi za izmjenu izbornog zakona Bosne i Hercegovine kako bi se nacionalnim manjinama omogućila zastupljenost u skupštinama kantona. Ranije je ova inicijativa zastupnika Naše stranke Vibora Handžića dobila podršku Kluba Ostalih u Skupštini Kantona Sarajevo, Komisije za Ustavna pitanja Skupštine Kantona Sarajevo i Vijeća nacionalnih manjina Skupštine Kantona Sarajevo a nakon današnjeg izglasavanja će biti proslijeđena Parlamentarnoj skupštini BiH.

Uprkos presudama Europskog suda za ljudska prava, politička prava nacionalnih manjina da budu birani i da budu nositelji određenih javnih funkcija su i dalje onemogućena zbog nedostatka političke volje za izmjenu ustavnih i zakonskih odredbi. Kanton Sarajevo je amandmanima na Ustav Kantona Sarajevo iz 2013. godine u okvirima svojih ingerencija zajamčio određena prava pripadnicima nacionalnih manjina i drugim nekonstitutivnim građanima, a u duhu presuda Evropskog suda za ljudska prava. Namjera ove inicijative je nastavak dobre prakse Skupštine Kantona Sarajevo.

Handžić podsjeća kako Ustav Bosne i Hercegovine u Aneksu I navodi dodatne sporazume o ljudskim pravima koji će se primjenjivati u Bosni i Hercegovini, među kojima je i Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina koja u članu 4. obavezuje države potpisnice da po potrebi usvoje odgovarajuće mjere s ciljem promicanja pune i učinkovite jednakosti između pripadnika nacionalne manjine i pripadnika većinskog naroda u svim područjima privrednog, društvenog, političkog i kulturnog života.

Kako bi pripadnici nacionalnih manjina koristili svoje Ustavom zagarantovano pravo, potrebno je izmijeniti i dopuniti Izborni zakon Bosne i Hercegovine adekvatnim rješenjima za provedbu Ustava. „Namjera inicijative je da se, sukladno poglavlju 13a. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koji se odnosi na učešće pripadnika nacionalnih manjina u izborima za nivo jedinice lokalne samouprave, ista mogućnost obezbjedi i u izborima za kantonalne skupštine, a u skladu sa pravima propisanim ustavima kantona“, kaže Handžić.

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.