Stranačke aktivnosti

Naša stranka Tuzla - Osuđujemo slanje specijalaca na rudare Banovića

Saopćenje

Regionalni odbor Naše stranke Tuzla najoštrije osuđuje upotrebu specijalaca MUP-a TK protiv rudara Rudnika „Banovići“ koji traže bolje plate i poboljšanje uslova rada.

Potpuno neprimjereno i neadekvatno demonstriranje sile policije TK u cilju gušenja opravdanih prosvjeda rudara, ponovo pokazuje da su aktuelna vlada TK i ministar MUP-a potpuno privatizirali i uzurpirali kompletnu izvršnu vlast i da su potpuno izvan kontrole.

Do ovih nemilih događanja u Banovićima, nije zabilježeno tako nesrazmjerno i masivno korištenje interventne jedinice MUP-a TK čak i u nekim puno delikatnijim i rizičnijim situacijama. Ovo je prvi puta da je vrhunski represivni aparat upotrijebljen de facto prije bilo kakvih pregovora Uprave rudnika i rudara, te su time direktno suspendirani Zakon o štrajku i elementarna radnička prava.

Odgovor nije sila, već pregovori.

Policija je po naređenju resornog ministra i odobrenju aktuelne vlade dramatično izašla iz okvira pravne države i postala privatna „živa sila“ paralelnih vaninstitucionalnih centara moći i ugrozila vladavinu zakona i jednakosti svih.

Ostaće zasigurno sramotna epizoda u historiji TK i njegove policije, sigurnosno tretiranje banovićkih rudara kao običnih uličnih huligana i prijetnje javnoj sigurnosti.

„Naša stranka“ poziva odgovarajuće organe TK da spriječe eklatantnu zloupotrebu policije i njeno hitno vraćanje u zakonske okvire, prije nego što njena neodgovarajuća upotreba postane stvarna prijetnja javnoj i ličnoj sigurnosti građana TK.

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.