FENA biznis

Donacija Sparkasse Bank Školi za srednje stručno obrazovanje u Sarajevu

Saopćenje, Foto/Sparkasse Bank

Donacija Sparkasse Bank Školi za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje u Sarajevu 

Član Uprave Sparkasse Bank BiH, Amir Softić, posjetio je danas Školu za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje u Sarajevu, kako bi se upoznao sa radom ove škole, ali i predao vrijednu donaciju, koja će učenicima uveliko olakšati svakodnevni rad. 

„Sparkasse Bank BiH je posvećena pomaganju zajednici u kojoj radi, naročito u segmentu obrazovanja. Donacija instituciji kao što je Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje je u skladu sa našim društveno odgovornom strategijom koja ima fokus na mlade, te unapređenje njihovih znanja i vještina kako bi sutra na najbolji način mogli doprinjeti razvoju svojih lokalnih zajednica,” izjavio je Amir Softić, član Uprave Sparkasse Bank BiH. 

U Sparkasse Bank BiH smatraju da postoji potreba jačanja obrazovnih kapaciteta stručnog obrazovanja. 

Direktorica Škole, Inga Biščević, smatra da je „način na koji škola pristupa obrazovanju, ali i brizi u nalaženju posla bivšim učenicima, ono sto izdvaja ovu školu od drugih, i primjer kako i druge škole, i to ne samo stručnog usmjerenja, mogu raditi. Kao inkluzivna škola, koja radi sa djecom i mladima smanjenih mogućnosti, praktičan rad je ključan kako bi naši učenici stekli diplomu o stručnoj osposobljenosti, sa kojom mogu ravnopravno sa drugim školama prijaviti se na tržište rada.“ 

Donacija u vidu tehničke opreme, savremenog multifunkcionalnog fotokopir aparata, neophodnog za svakodnevno obavljanje aktivnosti učenika Škole za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje, je jedan od projekata koje banka realizira u skladu sa strategijom društveno odgovornog  poslovanja.

Nedostatak opreme u školama koje rade sa djecom i mladima sa poteškoćama, i posljedično manjkavost praktičnog dijela nastave, je jedan od najvećih izazova sa kojima se mladi suočavaju prilikom sticanja znanja i izvođenja praktične nastave, te osposobljavanja za buduće poslovne izazove.

ZA KORIŠTENJE USLUGE FENA.BIZ KONTAKTIRAJTE MARKETING SLUŽBU: marketing@fena.gov.ba.