Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost Platforme za progres

Saopćenje

Sarajevo, 13. februar 2019. godine

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Tri prevare građana – sve po zakonu

Kao odgovor na pitanje na koji način se domogao ogromne imovine za jako malo novca, jedan bivši premijer u Bosni i Hercegovini u javni prostor je uveo frazu „po zakonu“. Poput tog političara, mnogi drugi političari prije i poslije njega domogli su se jako vrijedne imovine po zakonu. Isto tako, političke stranke u ovoj zemlji kradu od građana i glasača, ali sve po zakonu. Tri prevare građana – sve po zakonu su: finansiranje stranaka, kompenzacijske liste i ustupanje mandata opštinskih načelnika.

1. Finansiranje stranaka

Nema nikakve logike ni smisla da se stranke u Bosni i Hercegovini finansiraju iz budžeta, odnosno sredstvima koja pripadaju svim građanima ove zemlje. Možda je prvobitna zamisao u vezi s tim bila sasvim u redu, a to je da bi se stavljanjem stranaka na budžet izbjegla korupcija, jer stranke u tom slučaju ne bi imale potrebu da kroz kontrolu javnih preduzeća sredstva građana usmjeravaju u stranačke kofere i džepove stranačkih funkcionera. Eksperiment očigledno nije uspio i takav sistem nije ni pravedan ni funkcionalan i treba ga mijenjati. 

2. Kompenzacijske liste

Klasična prevara glasača je da kandidat koji je prvi na kompenzacijskoj listi uđe u parlament prije kolege iz iste stranke koji ima više glasova. Niti jedan od njih nema dovoljno glasova da uđe u parlament, ali onaj koji je prvi na kompenzacijskoj listi u njega ulazi. Znači, najvažnije je biti prvi na kompenzacijskoj listi i ulazak u parlament je zagarantovan. Tako imamo slučaj da neko sa osvojena 182 glasa sjedi četiri godine u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine. Tužno, ružno, razočaravajuće. Da li oni kandidati na izborima koji konstantno ulaze u parlament, a to čine isključivo preko kompenzacijskih lista, a ne preko direktnih glasova birača, treba da se zamisle o svom ugledu? Naravno, ali mi ih nećemo prozivati. Sami će se prepoznati.

3. Opštinski načelnici

Treća u nizu klasičnih prevara koju želimo da spomenemo, i insistiramo na što hitnijim izmjenama i dopunama zakona koji tu prevaru omogućava, jeste dobro uhodani mehanizam putem kojeg se aktuelni načelnici opština kandiduju na izborima unaprijed znajući da osvojeni mandat neće preuzeti, i tako osiguraju ulazak u vlast sljedećem kandidatu na listi svoje stranke koji nije dobio podršku glasača. Ovo je dobro smišljena prevara, a primjera je bezbroj. Načelnici koji su na ovaj način prevarili svoje glasače sami će se prepoznati, a ovom bezobrazluku treba stati ukraj.

Najlogičnije bi bilo da se ove prevare preduprijede tako što će se izborni ciklusi spojiti, jer po važećem izbornom zakonu svake dvije godine imamo izbore pa se uvijek nalazimo u izbornoj ili predizbornoj godini. Spajanjem izbora bi se onemogućile mahinacije opštinskih načelnika i relaksirali politički odnosi, jer bi svi izabrani funkcioneri koji uđu u vlast imali mandat od četiri godine u istom periodu. Pored toga, ostvarile bi se velike uštede u budžetima i ušteđeni novac bi mogao da se iskoristi za pokretanje ekonomije kroz finansiranje javnih radova i povećanje penzija.

Platforma za progres pokreće inicijativu da se izmijene i dopune svi relevantni izborni zakoni i zakoni o finansiranju političkih stranaka koji tretiraju gore navedene nedostatke. Isto tako, Platforma za progres zahtijeva od sadašnjih predstavnika vlasti da usvoje izmjene i dopune izbornog zakona koje će omogućiti elektronsko glasanje ili, u najmanju ruku, skeniranje glasačkih listića.

Ako predstavnici vlasti ne žele to da urade, onda će Platforma za progres pripremiti prijedlog novih zakona, ponuditi ih parlamentima i kroz pritisak javnosti insistirati na njihovom usvajanju. Platformi za progres je najvažnije da se progres ostvari, bez obzira na to ko inicira izmjene i dopune postojećih ili novih zakona i ko ih usvaja.

Platforma za progres

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.