FENA biznis

Da li je zabrana pušenja zaista djelotvorna?

Saopćenje

Tokom posljednjih godina, veliki broj zemalja je razvilo politike duhanske kontrole, sa mjerama kao što su pakovanja cigareta bez oznaka, povećanje akciza na duhan i duhanske proizvodeiuvođenje zabrane pušenja na javnim mjestima.

Zakonodavci mogu narediti da omoti cigareta budu oblijepljenizastrašujućim slikama; mogu povećati akcize dok paklo cigareta ne bude koštalo kao večera za dvoje, ali nedavna istraživanja pokazuju da ljudi, naročito u Istočnoj Evropi i Aziji, znaju naći način kako zadovoljiti naviku.

Svjetske strategijeo smanjenju broja pušača za 15 – 30% do 2025. godineće dostići samo mali broj zemalja, i to onih najbogatijih i najrazvijenijih. Najnovija istraživanja pokazuju da se broj pušača u zemljama sa niskim i srednje visokim dohotkom u stvari povećao za 33 miliona.

Kompanija Philip Morris dala je novi ugao za rješavanje ovog problema.Svjestan promjena u društvu i novih zahtjeva koje, prije svih, potrošači postavljaju pred njega, ovaj duhanski gigant je odlučio biti dijelom rješenja i uvesti promjene koja će pozitivno uticati na zdravlje pušača, njihove okoline, ali i javno zdravlje uopće. Budućnost bez dima, poslovna filozofija koju je Philip Morris usvojio, a čiji je kamen temeljac IQOS, elektronski uređaj koji zagrijava, ali ne sagorijeva duhan, je rezultat decenijskih napora naučne zajednice, na kojem je radilo više od 400 naučnika iz skoro 30 različitih naučnih disciplina. Naučna istraživanja pokazuju da se prilikom zagrijevanja duhana ne emituje duhanski dim, već duhanska para koja sadrži drastično niži nivo štetnih materija u odnosu na dim cigarete.  Do sada je već 6 miliona pušača odlučilo da cigarete zamijeni IQOS-om, a u kompaniji se nadaju da će u budućnosti sve veći broj ljudi u ovom proizvodu naći manje štetnu zamjenu za tradicionalni način konzumiranja duhana.

ZA KORIŠTENJE USLUGE FENA.BIZ KONTAKTIRAJTE MARKETING SLUŽBU: marketing@fena.gov.ba.