Politika

VMBiH - Moratorij na daljnje povećanje akciza na cigarete

Saopćenje

SARAJEVO, 13. decembra (FENA) - Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog zakona o dopuni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini u cilju stabilizacije prihoda i stanja na tržištu duhanskih prerađevina. Dopunama Zakona specifična akciza na cigarete u 2019., 2020. i 2021. godini utvrđuje se u iznosu 75,00 KM na 1.000 komada, odnosno 1,50 KM za pakiranje od 20 cigareta, čime se uvodi moratorij na daljnje povećanje akciza na cigarete.

Slijedom sačinjene projekcije prihoda, u tekućoj (2018. godini) očekuje se povećanje prihoda za 37,3 miliona KM, u 2019. za 39,4 miliona KM, a u 2020. godini za 41,6 miliona KM.

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje dužan je do 31. marta 2021. godine analizirati efekte moratorija na povećanje specifične akcize na cigarete.

Razlozi za donošenje predloženog zakona su fiskalnog i ekonomskog karaktera, u smislu stabilizacije naplate prihoda od akciza na duhanske prerađevine, stabilizacije tržišta cigareta u BiH i sprečavanja daljnjeg podrivanja ekonomskog prostora u BiH. Dosadašnje izmjene Zakona o akcizama u sferi oporezivanja duhanskih prerađevina su imale za cilj provođenje procesa harmonizacije akcizne politike sa standardima EU i osiguranja dodatnih prihoda koji su trebali neutralizirati gubitke od carina u vrijeme petogodišnje primjene trgovinskog dijela SSP-a i gubitke prihoda nastale zbog globalne ekonomske krize. Kontinuirani rast akciznog opterećenja je doveo do eksplozije naplaćenih prihoda od akciza, ali i do brzog rasta maloprodajnih cijena, koji je očekivano destimulirao regularnu potrošnju cigareta i ojačao crno tržište, a istovremeno nije smanjen broj pušača.

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH dostavit će Prijedlog zakona Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po skraćenoj  zakonskoj proceduri.

  

BiH ZEMLJA SA SREDNJOROČNO ODRŽIVIM JAVNIM DUGOM

Vijeće ministara BiH primilo je na znanje Analizu održivosti javnog duga Bosne i Hercegovine za period 2018. – 2022. godina, koju je izradilo Ministarstvo finansija i trezora (MFT) BiH.

Cilj Analize je ocjena trenutnog stanja javne zaduženosti BiH i procjena kretanja javne zaduženosti u srednjoročnom periodu, kao i definisanje osnovnih rizika koji mogu utjecati na održivost javnog duga. Prema procjenama Analize, kreditni rejting BiH neće biti smanjivan u srednjem roku, neće biti značajnijih povećanja referentnih kamatnih stopa i valutnih kurseva, a Centralna banka BiH će nastaviti da održava monetarnu stabilnost, te neće dolaziti do značajnih kašnjenja u implementaciji projekata u evidenciji MFT BiH koji se planiraju finansirati iz vanjskih izvora.

Trenutno se može ocijeniti da je BiH zemlja sa srednjoročno održivim javnim dugom na osnovu osnovnog scenarija za 2022. godinu s realnim rastom od 3,8%, inflacijom od l,4%, primarnim bilansom od 0,3% BDP-a i efektivnom kamatnom stopom od 2,5%. Indikator javni dug/BDP u 2017. godini je 34,7% i, prema međunarodnim standardima, nije visok.

 

PODRŠKA PROJEKTIMA INSTITUCIJA KULTURE U BiH 

Vijeće ministara BiH je donijelo Odluku o dodjeli sredstava iz tekućeg granta „Sufinansiranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2018. godinu, kojom je za 123 projekta institucija kulture u BiH dodijeljeno 3.097.000 KM.

 

ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA NVO O PREVENCIJI HIV-A I TUBERKULOZE 50.000 KM

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o dodjeli sredstava iz tekućeg granta „Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u Bosni i Hercegovini“ za 2018. godinu, u ukupnom iznosu 50.000 KM. Za finansiranje tri projekta NVO u oblasti prevencije HIV-a određeno je   40.000 KM, a za dva projekta prevencije tuberkuloze u BiH 10.000 KM.

 

USVOJENA INFORMACIJA O ERASMUS + PROGRAMU

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva civilnih poslova o učešću Bosne i Hercegovine u Erasmus+ programu u dijelu koji se odnosi na obrazovanje i mlade.

U informaciji su navedene najznačajnije aktivnosti u vezi sa učešćem BiH u programu Erasmus+ u oblasti obrazovanja i mladih. Od potpisivanja Sporazuma između EU i BiH o učešću u programu Erasmus+ BiH je imala mogućnost da u okviru tri poziva Evropske komisije (2015., 2016. i 2017. godine) učestvuje u projektima ključnih aktivnosti koje su dostupne. U sva tri poziva BiH je učestvovala sa po osam projekata u oblasti visokog obrazovanja.

Za projekte odobrene u  2017. godini visokoškolske institucije iz Bosne i Hercegovine trebale bi kroz učešće BiH u programu Erasmus+ povući sredstva u iznosu 1.783.854,00 eura. U oblasti jačanja kapaciteta mladih na Zapadnom Balkanu omladinske nevladine organizacije su kroz osam projekata dobile 913.277,95 KM, što je povećanje veće od 200.000 KM u odnosu na prethodnu godinu.

Vijeće ministara je zadužilo institucije BiH da planiraju budžetska sredstva za nastavak učešća BiH u programu Erasmus+ i osiguraju ljudske i druge resurse potrebne za provođenje aktivnosti i obaveza za punu implementaciju programa. Apeluje se na Erasmus+ ured u Bosni i Hercegovini da učini dodatne napore u cilju pružanja podrške potencijalnim aplikantima i intenzivira aktivnosti na promociji Erasmus+ programa u Bosni i Hercegovini u oblasti visokog obrazovanja, kako bi se efikasnije koristila sredstva i mogućnosti programa Erasmus+.

 

PROMIJENJEN SASTAV KOMISIJE ZA NATO INTEGRACIJSKI PROCES BiH

Vijeće ministara BiH je donijelo Odluku o izmjeni Odluke o uspostavi Komisije za NATO integracijski proces BiH, kojom se mijenja personalni sastav Komisije zbog odlaska na nove dužnosti nekih od njenih članova ili odlaska u penziju, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

 

(FENA) D. V.
Vezane vijesti