FENA biznis

U prva tri kvartala RBI ostvarila konsolidovanu dobit od 1.173 miliona eura

Saopćenje, Foto/Raiffeisen bank

U prva tri kvartala 2018. godine, RBI ostvarila konsolidovanu dobit od 1.173 miliona eura  

·        Neto prihod od kamata porastao za 4,6 procenata na godišnjoj osnovi na 2.519 miliona eura (u prvih devet mjeseci 2017. godine: 2.407 miliona eura)

·        Prihod iz redovnog poslovanja povećan za 4,8 procenata na 4.003 miliona eura (u prvih devet mjeseci 2017. godine: 3.821 miliona eura)

·        Opći administrativni troškovi stabilni i iznose 2.228 miliona eura  (u prvih devet mjeseci 2017. godine: 2.213 miliona eura)

·        Izuzetno pozitivan razvoj kada su u pitanju gubici po rezervisanjima za finansijska sredstva: 56 miliona eura (u prvih devet mjeseci 2017.godine: minus 191 milion)

·        Dobit prije oporezivanja porasla za 22,0 procenta na 1.587 miliona eura  (u prvih devet mjeseci 2017. godine: 1.301 milion eura)

·        Dobit poslije oporezivanja uvećana za 25,7 procenata na 1.271 milion eura (u prvih devet mjeseci2017. godine: 1.012 miliona eura)

·        Konsolidovana dobit porasla za 28,9 procenata na 1.173 miliona eura (u prvih devet mjeseci 2017. godine: 910 miliona eura)

·        U odnosu na kraj 2017. godine, koeficijent nekvalitetnih kredita smanjio se za 1,2 procentna poena na 4,4 procenta

·        Koeficijent kapitala tier 1 iznosi 12,8 procenata (potpuno ispunjen) uključujući ovogodišnje rezultate do danas

·        Zarada po dionici porasla je na 3,43 eura (u prva tri kvartala 2017. godine: 2,74 eura) 

Novi računovodstveni standard u pogledu finansijskih instrumenata (MSFI 9) stupio je na snagu 1. januara 2018. godine. Pored toga što je usvojila ovaj standard, RBI je također izmijenila i izgled svojih finansijskih izvještaja radi harmonizacije i sa standardima finansijskog izvještavanja (FINREP) Evropskog bankarskog regulatora (EBA). Usvajanje ovih standarda značilo je usklađivanje podataka uporedivog perioda sa uporedivim datumom izvještavanja. 

Raiffeisen Bank International AG (RBI) je ostvarila konsolidovanu dobit od 1.173 miliona eura u prva tri kvartala 2018. 

“Zadovoljan sam rezultatima u prvih devet mjeseci ove godine. Glavni pokretač ovih veoma dobrih rezultata je razvoj troškova rizika. Trend zarade je također zadovoljavajući. Povećali smo neto prihod od kamata za gotovo pet procenata u poređenju sa prethodnom godinom u veoma složenom okruženju kada su u pitanju kamatne stope”, rekao je Johann Strobl, direktor RBI-a. 

Prihod iz redovnog poslovanja porastao je za 5 procenata na godišnjoj osnovi ili za 182 miliona eura, na 4.003 miliona eura. Neto prihod od kamate porastao je za 5 procenata na 2.519 miliona eura, zahvaljujući povećanju kamatonosne aktive Grupacije od 3 procenta. 

Opći administrativni troškovi zabilježili su umjereni rast od 16 miliona eura na godišnjoj osnovi na 2.228 miliona eura. Koeficijent trošak/prihod poboljšan je za 2,2 procentna poena na 55,7 procenata. 

“Imali smo dobar start u četvrtom kvartalu i uspješno smo okončali značajan projekat prodajom osnovnog bankarskog poslovanja Raiffeisen Bank Polska”, rekao je Strobl. 

Neto otpuštanja rezervisanja u iznosu od 56 miliona eura 

Došlo je do neto otpuštanja gubitaka po rezervisanjima za finansijska sredstva od 56 miliona eura u izvještajnom periodu, dok su u istom periodu prošle godine gubici po rezervisanjima za finansijska sredstva iznosili 191 milion eura. Ovaj pozitivni trend posljedica je dobre makroekonomske klime kad je riječ o prilivima i uspješne naplate potraživanja od ukupno 416 miliona eura. 

Nastavljeno je poboljšanje koeficijenta nekvalitetnih kredita; od početka godine dodatno je smanjen za 1,2 procentnih poena na 4,4 procenta s krajem septembra. Koeficijent pokrivenosti nekvalitetnih kredita dodatno je porastao za 7,9 procentnih poena na 75,0 procenata, prvenstveno zbog prodaje kredita sa visoko kvalitetnim kolateralima i početka primjene MSFI 9. 

“U pogledu razvoja troškova rizika smo u prednosti zbog veoma dobre ekonomske situacije i naše strategije restruktuiranja čiji je cilj zadržavanje vrijednosti nekvalitetnih kredita”, rekao je Strobl. 

Prognoza 

RBI će težiti da poveća obim plasiranih kredita uz prosječni godišnji procentualni rast u okviru srednjih jednocifrenih vrijednosti. 

Očekuje se da će gubici po rezervisanjima za finansijska sredstva (troškovi rizika) u 2018. godini biti ispod nivoa iz 2017. godine. 

RBI predviđa dalje smanjenje koeficijenta nekvalitetnih kredita (NPL) na srednjoročnoj osnovi. 

Banka ima cilj da postigne koeficijent trošak/prihod ispod 55 procenata na srednjoročnoj osnovi. 

U narednim godinama, cilj RBI-a je konsolidovani povrat na kapital od oko 11 procenata. 

Na srednjoročnoj osnovi, Banka namjerava postići koeficijent CET1 od oko 13 procenata nakon isplate dividende. 

Na osnovu ovog cilja, RBI namjerava distribuirati između 20 i 50 procenata (koeficijent isplate dividende) konsolidovane dobiti. 

* * * * *

RBI svojim domaćim tržištem smatra kako Austriju, u kojoj je vodeća komercijalna i investicijska banka, tako i Srednju i Istočnu Evropu (SIE). Njene supsidijarne banke posluju na 13 tržišta diljem regiona. Pored navedenih banaka, RBI grupacija obuhvata i druge pružatelje finansijskih usluga, npr. u oblasti leasinga, upravljanja imovinom, te spajanja i akvizicija. 

Oko 47.000 zaposlenika pruža usluge za 16 miliona klijenata u oko 2.200 poslovnica raspoređenih uglavnom diljem CEE. Dionice RBI-a kotiraju na Bečkoj berzi. Austrijske regionalne Raiffeisen banke posjeduju oko 58,8 procenata ukupnih dionica, dok su preostale dionice u slobodnom opticaju. RBI je centralna institucija regionalnih Raiffeisen banaka i ostalih povezanih kreditnih institucija u okviru austrijske Raiffeisen bankarske grupacije te pruža značajne usluge u tom svojstvu.

 

Za dodatne informacije kontaktirajte:

Ingrid Krenn-Ditz (+43-1-71 707-6055, ingrid.krenn-ditz@rbinternational.com) ili

Christof Danz (+43-1-71 707-1930, christof.danz@rbinternational.com)

VIDEO

ZA KORIŠTENJE USLUGE FENA.BIZ KONTAKTIRAJTE MARKETING SLUŽBU: marketing@fena.gov.ba.