Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost SDPBIH

Saopćenje

Dana 02.10.2018. održana je press konferencija na temu “Gradska deponija Smiljevići; Šta se želi sakriti pred izbore i zbog čega vlast ignoriše problem građana. Rješenje problema odlaganja otpada.” Na press konferenciji obratili su se Ajša Saračević u svojstvu predsjednice SDP Novi Grad Sarajevo, te Denis Čolić u svojstvu predsjednika Foruma mladih SDP Novi Grad Sarajevo.

 “Deponija Smiljevići ne zadovoljava niti minimum uslova za funckionisanje: otpad se ne odlaže na sanitaran način, ne funkcionira sistem za otplinjavanje razgradnih plinova, sistem pročišćavanja procjednih voda također nije u funkciji, a Lepenički potok u koji se dreniraju procjedne vode je izvor zaraze. Svjedoci smo prepucavanja između KJKP Rad, Vlade KS i opštine Novi Grad Sarajevo koji se međusobno optužuju, ali ne čine ništa na rješavanju problema. Opravadanje za probleme uvijek pronalaze u nekom drugom, a taj neko drugi su u stvari jedni te isti, kadrovi SDA. Kadrovi SDA šta ste učinili i zašto šutite?!

SDP BiH kroz svoj Plan 10 prioritetnim smatra pripremu nove, vangradske, nenaseljene lokacije za izgradnju novog centra za odlaganje otpada koji ce biti uređen po svim ekološkim standardima i koji će ujedno predstavljati i reciklažni centar, a i mjesto gdje će biorazgradivi otpad biti kompostiran.

U predstojećem periodu potrebno je pristupiti sanaciji postojeće deponije Smiljevići, stavljanju u pogon postrojenja za otplinjavanje kao i pročišćavanje procjednih voda, a sredstva kao hitna izdvojiti iz budžeta, te pripremiti istu za njeno ekološko zatvaranje po otvaranju novog centra za odlaganje otpada na vangradskoj lokaciji.”, izjavila je Ajša Saračević

 “Da u narednom period Grad Sarajevo ne bi zadesila ekološka katastrofa i gušenje u otpadu kao što je to bio slučaj sa talijanskim gradom Napuljem, mi svi skupa moramo insistirati na rješavanju ovog gorućeg problema po Kanton/Grad Sarajevo, te po opštinu Novi Grad Sarajevo posmatranu kao mikrolokaciju.

Prošlog četvrtka (27.09.2018.) održana je javna rasprava o problemima i rješenjima za Gradsku deponiju Smiljevići, a odakle najbitniji izvedeni zaključak glasi ELITA JE VAŽNIJA OD NAS ! Sramota je da se na istoj nije pojavio nitko od nadležnih iz izvršne vlasti, kako kantonalne, tako i opštinske. Nitko nije bio prisutan osim nekolicine službenika: Zavoda za zaštitu zdravlja KS, Općine Novi Grad Sarajevo i uposlenika KJKP Rad, a koji su poslani na javnu raspravu kako bi obavili nemoguću misiju, tj. kako bi odbranili ono što je neodbranjivo. Nemoguće je braniti se kada je stanje na terenu katastrofalno.

Imamo sedam slučajeva oboljelih od aplastične anemije, a od kojih su dva slučaja već okončana na najtragičniji način, tj. smrću. Da li ćemo još četiri godine biti taoci ovakve politike i da li ćemo mi sami, kao i naša djeca, njihovu nebrigu o nama plaćati smrću.”, izjavio je Denis Čolić

Postavljamo pitanje Semiru Efendiću: da li su vama u SDA rezultati narednih izbora već poznati, s obzirom da ste prije vremena krenuli u njihovu implementaciju i imenovanog nazivate novim Premijerom?! Imamo pravo da sumnjamo da je tako, pogotovo nakon afere sa biračkim odborima u opštini Novi Grad Sarajevo.

Mi iz SDP BiH, KO SDP Sarajevo i SDP Novi Grad Sarajevo svjesni smo problematike i opasnosti iz domena ekološke sigurnosti i ni u kojem slučaju nećemo dozvoliti da se ova ekološka bomba drži u neposrednoj blizini centra Grada Sarajeva. Jasno poručujemo svima onima koji su trenutno na vlasti i koji su direktno odgovorni za ovakvo stanje na terenu NO PASSARAN, neće moći gospodo draga, jer vaš kraj je sve bliže!

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.