Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost Unije socijaldemokrata BH

Saopćenje

„Unija socijaldemokrata BH  (USD BH) spremna je demokratskim sredstvima kroz parlamentrani i javni rad, kroz osmišljene forme političke akcije, u saradnji sa političkim organizacijama slične ideološke orjentacije u zemljama susjedstva, raditi na izgradnji regionalne povezanosti i stabilnosti. Saradanja sa susjednim zemljama treba se bazirati na obostranom razumijevanju, dijalogu i na bazi reciprociteta“, izjavila je predsjednica USD BH Mira Jurić u povodu sve češćih  verbalnih ataka izvan granica BiH na ekonomiju naše zemlje. G-đa Jurić je dodala da posljednje aktivnosti vezane za izvoz mesa i mesnih prerađevina treba da budu vodilja u budućnosti jer samo na taj način ćemo prevazići disbalans izvoza i uvoza.

„Neiscrpne su mogućnosti ruralnog dijela BiH na polju poljoprivrede ali bez poticaja države poljoprivrednici nisu u mogućnosti obezbijediti dovoljno proizvoda za domaće i strano tržište. Stoga se mnogo više, svi zajedno, moramo zalagati na modernizaciji poljoprivredne proizvodnje. Domaćem poljoprivredniku moramo omogućiti bolje uslove rada kako bi bili konkurentni najezdi uvezenih poljoprivrednih proizvoda“, riječi su predsjednice USD BH Mire Jurić. 

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.