Bosna i Hercegovina

Prvi put u BiH besplatna pravna pomoć kandidatkinjama na izborima

Tekst: Hana Imamović

SARAJEVO, 30. septembra (FENA) - Nekoliko nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini pokrenulo je projekat koji ima za cilj da pruži pravnu pomoć kandidatkinjama na izborima 2018. godine pod sloganom "Skini lažno lice politike".

Na poziv kandidatkinjama da ukažu na kršenja njihovih prava unutar političkih opcija kojima pripadaju tokom i nakon izborne kampanje javilo se nekoliko njih, a najviše primjedbi odnosilo se na neadekvatnu zastupljenost tokom kampanje, ali samo jedna je podnijela prijavu.

Inicijativu predvode Fondacija CURE, Fondacija INFOHOUSE, Centar ženskih prava Zenica i Udruženje građanki Grahovo, a glasnogovornica projekta Medina Mujić Feni je kazala da je alarmantan podatak da za izbore 2018. godine samo 16 posto svih nositelja stranačkih lista čine žene.

Prema podacima Centralne izborne komisije (CIK) za izbore iz 2014. godine, nekoliko političkih partija platile su kaznu jer nisu imale minimum zastupljenosti žena na listama, po kojem bi trebalo da bude najmanje 40 posto.

- Žene koje su bile aktivne u javnom političkom životu, a koje su se uspjele izboriti za bolji položaj na kandidatskoj listi, nakon izbora su zbog unutar stranačkih i međustranačkih dogovora nisu bile imenovane na neku od funkcija - dodala je.

Mujić je objasnila da su nakon takve situacije ili odustajale od dalje političke participacije ili su se zadovoljavale marginalnim pozicijama u institucijama izvršne vlasti i administracije, a koje su bez stvarnog uticaja.

Ove organizacije civilnog društva smatraju da se to dešavalo jer žene nisu imale podršku, uključujući i pravnu, a koja bi omogućila da istraju u ostvarenju svojih prava.

- Projektom će se poslati poruka i ženama i općenito političkim strankama da učešće žena u izbornom procesu i imenovanjima nakon izbora mora biti u skladu s bh. zakonodavstvom. Projekt je nastojanje da se prevenira trend opadanja stvarnog učešća žena u politici - istaknula je Mujić.

Tokom trajanja projekta bit će omogućena edukacija kandidatkinja šta je sve korupcija tokom izbornog procesa, analiza o najčešćim i mogućim prevarama u izbornom procesu s fokusom na rizične tačke koje najviše ugrožavanju kandidatkinje.

- Do sada su obavljene tri edukacije u periodu predizborne kampanje u Tuzli, Sarajevu i Banjoj Luci, a edukaciju je pohađalo više od 62 kandidatkinje iz većine političkih stranaka, sa svih nivoa vlasti - kazala je Mujić.

Pravna pomoć započinje obraćanjem direktno pravnom timu Centra ženskih prava pozivom na telefone 032 402-049 ili 060 31 11 922 ili online putem linka VIDEO

Centar ženskih prava pružat će podršku i pravnu pomoć kandidatkinjama u cilju zaštite predviđene odredbama Izbornog zakona BiH koja se odnosi na ulaganje prigovora ili žalbe Izbornoj komisiji, u rokovima od 48 ili 24 sata u izbornom periodu.

Također, pružat će se pravna podrška i pomoć u cilju zaštite predviđene Zakonom o ravnopravnosti spolova kao i Zakonom o zabrani diskriminacije, gdje su rokovi znatno duži.

(FENA) F.F.