Najave

Akademija povodom 70. godišnjice Historijskog arhiva Sarajevo

Saopćenje

SARAJEVO, 2. maja (FENA) - Svečana akademija povodom 70. godišnjice Historijskog arhiva Sarajevo, te prigodna izložba "Biseri iz fondova i zbirki Historijskog arhiva Sarajevo", bit će upriličena sutra u Gazi Husrev-begovoj biblioteci. 

Godine 1948. započet je proces čuvanja arhivske građe i vrijednih dokumenata koji i danas traje. 

O značaju Arhiva svjedoče i podaci da je 1986. godine Historijski arhiv Sarajevo proglašen ustanovom od posebnog društvenog interesa, dok je 1988. godine dobio "Šestoaprilsku nagradu" Grada Sarajeva. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine proglasila je 2009. godine nacionalnim spomenikom (pokretno dobro) 228 arhivskih fondova i zbirki, te dio bibliotečke građe Historijskog arhiva Sarajevo.

Arhiv trenutno čuva više od 650 arhivskih fondova i zbirki, odnosno blizu 11 dužnih kilometara arhivske građe koja obuhvata period od 15. stoljeća do danas.  

Najstarija arhivska građa u Arhivu datira iz osmanskog perioda. U okviru Orijentalne zbirke sačuvano je više od 14.000 arhivskih jedinica. Ta arhivsko-rukopisno-štampana građa (na arapskom, turskom, perzijskom i bosanskom jeziku, pisana arapskim pismom) sastoji se od dokumenata, vakufnama, deftera, sidžila (sudskih protokola), rukopisnih i štampanih knjiga, salnama (godišnjaka), takvima (kalendara), novina, časopisa, geografskih karata i slično.

Iz perioda austrougarske uprave u Bosni i Hercegovini i Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca / Kraljevine Jugoslavije (1878–1941) ističu se vrlo značajni arhivski fondovi Gradsko poglavarstvo Grada Sarajeva (1879–1945), zapisnici Gradskog zastupstva (1878–1880, 1885–1916), Kotarski šerijatski sud (1878–1916, do 1930-ih godina), Okružni i Kotarski / Sreski sud (1886–1946), te Vladin povjerenik za Grad Sarajevo (1903-1915). Ova je građa pisana na njemačkom i bosanskom jeziku (staro njemačko pismo - gotica, latinica i ćirilica).

Iz perioda Drugog svjetskog rata sačuvana je građa Gradskog poglavarstva grada Sarajeva te njegovih ureda: Ureda za upravu židovskih nekretnina (1941-1942), potom Rizničkog upraviteljstva - Ureda za podržavljeni imetak (1942–1945). Značajan dio ove građe je i mikrofilmovan.

Iz perioda druge polovine 20. stoljeća ističu se arhivski fondovi Gradski narodni odbori Sarajeva te Skupština grada Sarajeva, koji dokazuju kontinuitet djelovanja i rada gradske uprave na području Sarajeva i šire, saopćeno je iz Historijskog arhiva Sarajevo.

(FENA) E. F.
Vezane vijesti