'Agresivnost i vršnjačko nasilje kod učenika u osnovnim školama' (VIDEO)

SARAJEVO, 30. maja (FENA) - Mirela Šuman objavila je knjigu "Agresivnost i vršnjačko nasilje kod učenika u osnovnim školama" u kojoj je promišljala o situacijama s kojima se djeca suočavaju u školi i načinima na koji se kao roditelj može djelovati i pružiti najbolja podrška, ali i omogućiti nastavnicima, socijalnim radnicima i psiholozima da na osnovu konkretnih rezultata istraživanja prave određene modele u radu s djecom.