U BiH se još dosta može uraditi u pogledu rodne jednakosti

SARAJEVO, 29. maja (FENA) - Specijalistkinja za programe iz UN Women BiH Amna Muharemović ocijenila je da je zakonodavni okvir u pogledu ravnopravnosti spolova u BiH prilično dobar te da je dosada mnogo urađeno u kontekstu borbe protiv nasilja nad ženama, ali da u tom smislu ipak postoji prostor za uvezivanje svih nivoa vlasti, kao i za razvoj specijalnih servisa za pružanje usluga.