Unaprijediti poštivanje i zaštitu ljudskih prava LGBTI populacije (VIDEO)

SARAJEVO, 17. maja (FENA) - Ljudska prava u Bosni i Hercegovini trebaju biti poštovana svugdje i uvijek, bez izuzetaka, bez diskriminacije i bez segregacije iz čega proističe da svaki građanin u BiH, bez obzira na to kojoj populaciji pripada mora uživati jednaka prava.