Promovirani mladi oficir u OSBiH

SARAJEVO, 20. decembra (FENA) - U Domu Oružanih snaga BiH (OSBiH) danas je održana ceremonija prijema III klase oficira u profesionalnu vojnu službu u OSBiH. U tu službu danas je primljen 31 kandidat, od toga tri žene, koji su uspješno završili obuku u okviru projekta „Osnovna oficirska obuka“. Ministrica odbrane BiH Marina Pedeš im je čestitala i poželjela da budu najbolji predstavnici Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH i najbolji predstavnici „domovine nam BiH“.