Dedić o donošenju odluke o kriterijima za raspodjelu drvnih sortimenata | FENA

Dedić o donošenju odluke o kriterijima za raspodjelu drvnih sortimenata

SARAJEVO, 19. marta (FENA) - Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić izjavio je da se radi na pripremi prijedloga zakona o šumama, nakon čijeg usvajanja bi trebala biti donesena odluka o kriterijima za raspodjelu drvenih sortimenata iz državnih šuma.