U BiH počela edukacija o boljem upravljanju regionalnim deponijama

SARAJEVO, 22. februara (FENA) – Predstavnici komunalnih preduzeća i nadležnih institucija za okoliš u BiH započeli su proces edukacije o načinima za bolje upravljanje otpadom radi efikasnijeg vođenja regionalnih deponija i da bi u što većem procentu otpad postao resurs u BiH.