Uskladiti zakone u oblasti prava nacionalnih manjina sa EU standardima

SARAJEVO, 16. maja (FENA) - Glavni ciljevi projekta "Jačanje zaštite nacionalnih manjina u BiH" su jačanje institucionalne koordinacije između relevantnih aktera u oblasti manjina, osnaživanje njihovih kapaciteta te promoviranje interkulturalnog dijaloga, koje je značajno obilježje bosanskohercegovačkog društva.