Stručne radionice o borbi protiv nasilnog ekstremizma | FENA

Stručne radionice o borbi protiv nasilnog ekstremizma

TUZLA, 14. novembra (FENA) - Misija OSCE-a u BiH organizira u Tuzli stručne radionice o ulozi lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva u borbi protiv nasilnog ekstremizma. Kako je istaknuto prevencija je najvažniji faktor u rješavanju ovog globalnog probleme u BiH.