Ademaj: Poziv predstavnicima sindikata da se nastave pregovori