Čović na svečanoj sjednici Gradskoga vijeća Široki Brijeg