Njemačka donirala 190.000 eura za registraciju oružja OSBiH