Šarović: Olakšati procedure za trgovinu i učiniti ih efikasnijim