Federalni ministar Dedić posjetio BPK | FENA

Federalni ministar Dedić posjetio BPK

GORAŽDE, 12. oktobra (FENA) - Danas je okončana prva faza projekta rekonstrukcije i razvoja modernih sistema za navodnjavanje na području Grada Goražde. U probni rad pušten je hidromelioracijski sistem na lokalitetu Ahmovići - Kodžaga polje, kod Goražda.