Mahmutćehajić: Budućnost BiH leži na četiri osnovna načela