U eMTeM-u obilježen Svjetski dan kazališta za mladu publiku