Predsjedavajući Zvizdić Međunarodnoj sigurnosnoj konferenciji u Minhenu