Spoj tradicionalne muzike i modernog plesa u "Večeri kulture Koreje"