Održana konferencija OSCA-a 'Uloga medija u borbi protiv nasilnog ekstremizma'