Predstavljeni rezultati projekta restauracije u enterijeru Mišćine džamije