Efendić: Odlučili smo podržati projekt ''evropska Grbavica'' jer je realan