U Brusa- bezistanu otvorena izložba'Mostovi grada Sarajeva'