Predstava 'Osramoćeni' bavi se i danas aktualnim temama