Podrška prikupljanju predmeta stradalih Srebreničana na putu spasa