Podrška OSCE-a novinarkama da se oglase o nasilju u svom radu