Donošenjem zakona o ESV-u socijalni dijalog postat će zakonska obaveza u KS